Israelresa med tid för fördjupning

En resa i Jesu fotspår under åtta dagar och en egen inre resa med tillfälle till fördjupning.

Det blir en resa med Bibelns texter som vägledare. En fördjupningsresa för att läsa, studera och förundras över sångens ord ”Jag gick idag där Jesus gått och själv han var mig när”.
Vid flera tillfällen under resan blir det fördjupningstillfällen och utläggning av olika Bibeltexter. En möjlighet för den som längtar efter att i bön, eftertanke och studier få möjlighet att växa i sin kristna tro och få en djupare insikt i Bibelordet.

• Vi reser i Jesu fotspår runt söndagsskolans sjö
• Båtresa på sjön
• Besök på Tabor -förklaringsberget
• Dan, Banias och området kring Caesarea Filippi
• Nasaret, Betlehem, Jerusalem med rika tillfällen till upplevelser

PRIS

TID: 11-18 nov 2022

SISTA ANMÄLNINGSDAGBESKRIVNING RESA (pdf)     BOKA RESA Skriva ut

Tillbaka

© KEYnet Sweden AB