PASSIONSSPELEN i OBERAMMERGAU

Bussresa till Passionsspelen i Oberammergau och med sköna dagar i Tyroleralperna 1-10 juli 2020.

Lennart Bergström har besökt Passionsspelen I Oberammergau sedan 1980 med flera besök varje spelår inklusive jubileumsåret 1984 – 350 år.

Passionsspelen har sin bakgrund i 30-åriga kriget, som var ett försvar av den Lutherska reformation mot angrepp från katolska biskopar, som också var värdsliga furstar. Gustav II Adolf ombads hjälpa i försvaret av reformationens landvinningar och Sverige var indraget i kriget tills fred slöt i Münster 1648 den s.k. Westfaliska freden. I krigets spår uppstod nöd och sjukdomar. Pesten var vanlig och de flesta forskare anser att Tysklands befolkning minskade från omkring sjutton miljoner till omkring tio miljoner under perioden 1618–1648 och befolkningsförlusten uppgick därmed till ungefär en tredjedel och de befolkningsmässiga följderna var alltså svårare än under andra världskriget.

I Oberammergau var pesten ett reellt hot. Byarna runtomkring drabbades och dödstelen var stora. Man samlades i kyrkan för att samtala om läget och kom till konklusionen att byns folk skulle vända sig till Gud och be om att skonas. Året var 1933. Man kom överens om och lovade Gud att uppföra ett spel till Guds ära om Jesu lidande- Passionsspel. Så har nu skett sedan 1934. Endast födda i Oberammergau eller invånare som varit boende i 20 år i byn får delta i spelen.

Vår resa är i Oberammergau från lunch till spelets slut ca 22.00 och stannar i alpvärlden för stillhet och enkla vandringar. Både på nerresan och hemresan besöker vi platser som är förknippade med Luther och reformationen.

Tid:

29 juni - 8 juli 2022

Pris:

16.590 kr

Sista anmälningsdag

2 maj 2022

 Resebeskrivning     Boka resa! Skriva ut

Tillbaka

© KEYnet Sweden AB