RESEGARANTI

För våra resor gäller kammarkollegiets resegaranti. Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin för tex paketresor, paketliknande resor eller utbildningsresor.

MER INFORMATION > 

Du är också välkommen att kontakta oss på Focus Travel.

KONTAKTA FOCUS TRAVEL >

Resegaranti - Kammarkollegiet - Focus Travel
© KEYnet Sweden AB